I. Projekt układu funkcjonalnego z wizualizacją 3D. Projekt jest podzielony na dwa etapy:

  1. Etap pierwszy jest realizowany w formacie 2D. W jego skład wchodzą dwie propozycje funkcjonalnego układu pomieszczeń (o ile to będzie możliwe) z uwzględnieniem ewentualnych zmian w rozmieszczeniu ścian działowych oraz projekt sufitu. Koncepcje zawierać będą rozmieszczenie mebli w oparciu o proponowane zmiany, zagospodarowanie kuchni, określenie funkcjonalnej formy łazienek oraz przestrzeni gospodarczych.
  2. Etap drugi jest realizowany w formacie 3D. W jego skład wchodzi wizualizacja 3D wybranego wariantu funkcjonalnego układu pomieszczeń, dokumentacja zawiera maksymalnie trzy wizualizacje (o ile będzie to możliwe) każdego z projektowanych pomieszczeń. Wizualizacje przedstawiają wyposażone i umeblowane pomieszczenia.  

  WYCINEK PROJEKTU - PRZYKŁAD

II. Usługa kompleksowa. Projekt jest podzielony na cztery etapy:
  1. Etap pierwszy jest realizowany w formacie 2D. W jego skład wchodzą dwie propozycje funkcjonalnego układu pomieszczeń (o ile to będzie możliwe) z uwzględnieniem ewentualnych zmian w rozmieszczeniu ścian działowych oraz projekt sufitu. Koncepcje zawierać będą rozmieszczenie mebli w oparciu o proponowane zmiany, zagospodarowanie kuchni, określenie funkcjonalnej formy łazienek oraz przestrzeni gospodarczych.

  2. Etap drugi jest realizowany w formacie 2D. Wykonywany będzie na podstawie wybranej i zaakceptowanej propozycji z etapu pierwszego i zawierał będzie: przekroje projektowanych wnętrz wraz z propozycją konkretnych mebli, oświetlenia, płytek ceramicznych, okładzin podłogowych i ściennych. Wszystkie proponowane elementy wykończeniowe będą zgodne z ustaleniami dokonanymi podczas omawiania etapu pierwszego.

  3. Etap trzeci jest realizowany w formacie 3D. W jego skład wchodzi wizualizacja 3D wybranego wariantu funkcjonalnego układu pomieszczeń, dokumentacja zawiera maksymalnie trzy wizualizacje (o ile będzie to możliwe) każdego z projektowanych pomieszczeń. Wizualizacje przedstawiają wyposażone i umeblowane pomieszczenia.

  4. Po zaakceptowaniu wizualizacji 3D sporządzone zostają specyfikacje poszczególnych pomieszczeń. Zawierają one kompletne zestawienia materiałów wykończeniowych takich jak ceramika i armatura łazienkowa, okładziny ścienne i podłogowe, oprawy oświetleniowe, opis elementów dekoracyjnych.

III. Usługa dodatkowa - nadzór nad wykonawstwem. 

Usługa dotyczy całości wcześniej zamówionego projektu i obejmuje nadzór nad poprawnością wykonania opracowanego projektu. 


IV. Projekt ścian i sufitów. Projekt jest wykonywany w dwóch etapach:

  1. Projekt obejmuje inwentaryzację, zwymiarowane rzuty projektowanej powierzchni z uwzględnieniem wymiarów projektowanych elementów np: ścianek działowych o funkcji dekoracyjnej, zwymiarowane rzuty projektowanych sufitów, przekroje przez projektowane ściany, określenie kolorystyki projektowanych wnętrz. Usługa nie obejmuje projektu funkcjonalnego.

  2. Drugi etap obejmuje wizualizację 3D projektowanych ścian i sufitów. Dokumentacja zawiera maksymalnie trzy wizualizacje (o ile to będzie możliwe) projektowanego pomieszczenia. Wizualizacje przedstawiają pomieszczenia bez wyposażenia